Bemutatás

vallastudomany mesteriA Partiumi Keresztény Egyetem örömmel teszi közzé, hogy a 2011–2012-es tanévben az európai vallástudományi képzésekhez hasonlóan sokoldalú, a vallás tanulmányozását céljául kitűző diszciplínákra építő, akkreditált magiszteri tanfolyamot indított.

A vallást szociológiai, néprajzi, antropológiai, politikai, történeti, pszichológiai, filozófiai és teológiai szempontokból kívánjuk bemutatni, kiváló erdélyi, magyarországi és külföldi szakemberek bevonásával.

Globalizálódó világunk értelmisége számára kikerülhetetlen kihívást jelent a különböző kultúrák és vallások, illetve azok mélyreható társadalmi és politikai hatásai közötti tájékozódás.

Képzésünk abban kíván segíteni, hogy az itt megszerzett tudásra építve az erdélyi társadalom meghatározó értelmiségi rétege megtalálja a nyitott vallás- és felekezetközi párbeszéd lehetőségét, amely a jövendő társadalmi béke lényeges feltétele. Célunk olyan szakemberek kinevelése, akik tudományos területüktől függetlenül képesek a vallás jelenségének átfogó szemléletére.

Szeretettel várunk minden olyan jelentkezőt, aki rendelkezik egyetemi alapképzési oklevéllel (akár teológiai, akár humán, reál-, illetve természettudományi területről).


A tandíj összege: 1000 RON / félév